presko鑙 na sadr綼j

Osnovna 筴ola Ivana Kukuljevi鎍 Beli规e

Login

Prilo緀ni dokumenti:
Jelovnik studeni.doc

IDEMO U SREDNJU

 

http://www.upisi.hr

GRAD BELI┢E

http://www.belisce.hr/

 

 

Kalendar
« Prosinac 2018 »
Po Ut Sr Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani doga餫ji

Tra緄lica
E lektire

Online enciklopedija

 

Phenology Campaigne, Grow App- Green Down

Nastavljamo s projektom europske fenološke kampanje I ove jeseni. Upotrebom Grow App aplikacije pratimo promjene na liš鎢 u jesen. Naše vrijedne cure  產na, Ana, Paola I Nikolina fotkaju lipu u školskom dvorištu.

Da se prisjetimo za proljetno pra鎒nje lipe bili smo nagra餰ni I osvojili smo on line predavanje poznatog nizozemskog biologa, Arnolda van Vlieta. Predavanje je odr綼no za Dan škole, 23. 5. 2017. godine u školskoj knji緉ici na temu “Klimatske promjene I globalno zatopljenje”. Predavanju su prisustvovali svi globovci te nastavnice Inga Jurlina, Roberta Arseni I voditeljica GLOBE programa, Lidija Tivanovac.

Istovremeno pratimo 緐鎒nje lipe po GLOBE protokolu- Green Down. Boju listova lipe uspore饀jemo s GLOBE kartom boja.

Završili smo europski projekt TeaTime4science  zapo鑕t u 6. mjesecu kada smo zakopali 12 izvaganih vre鎖ca 鑑ja na dvije lokacije. Nakon tri mjeseca 鑑jeve smo iskopali i prema uputama izvagali vre鎖ce i podatke unijeli u njihovu globalnu mapu. Rezultate mo緀te pogledati na ovoj Internet stranici www.teatime4science.org

 Ovaj projekt povezuje proces truljenja i klimatske promjene. Prou鑑vali smo proces truljenja zelenog i rooibos 鑑ja. Prilikom truljenja nastaje plin ugljikov dioksid koji kao stakleni鑛i plin utje鑕 na globalno zatopljenje te tako i na klimu tog podru鑚a.

U鑕nici naše škole sudjelovanjem u projektu bave se znanstveno istra緄va鑛im radom i daju svoj doprinos  u razumijevanju ovog procesa na globalnoj europskoj razini.

Zahvaljujemo se  našim suradnicima na projektu, ljekarne Popovi koje su nam omogu鎖le vaganje 鑑jeva na njihovoj preciznoj vagi i gospo餴 Mirici koja nam je ustupila mjesto u svom vrtu za ukopavanje 鑑jeva.

I ove školske godine GLOBE grupa provodi svoja mjerenja (atmosferska, hidrološka, fenološka i biometrijska). Uklju鑙li smo se u nove projekte i kampanje (El NINO, Europska fenološka kampanja, kampanja o oblacima)

Sa vara綿inskom školom nastavljamo suradnju na projektu „ Gdje posaditi rotkvicu?“ u kojem uspore饀jemo rast i razvoj biljke, u ovom slu鑑ju, rotkvice u razli鑙tom tlu, zagorskom i slavonskom.

Prijavili smo se na natjecanje za osnovne škole „ Krovove na sunce“ koje organizira Greenpeace, a koje zapo鑙nje 6. o緐jka te traje do 14. travnja ove godine. U natjecanje 鎒mo uklju鑙ti u鑕nike šestih razreda koji 鎒 pokušati osvojiti glavnu nagradu- Solarni kiosk.

Prikazali smo naš rad u鑕nicima 8. razreda u obliku prezentacije.

GLOBE grupa u školi obilje綼va va緉e ekološke datume ure餴vanjem panoa ili gledanjem pou鑞ih filmova. Obilje緄li smo Dan mo鑦ara (02.02.), Dan zaštite divljih 緄votinja (03.03.). Proslavit 鎒mo i obilje緄ti i Svjetski dan voda i Dan planeta Zemlje. Organizirali smo i izradu recikliranog papira u 6. razredu i ukrašavali kao bo緄鎛e 鑕stitke.

Povodom Dana planeta Zemlje u sklopu GLOBE programa organiziran je natje鑑j za najbolji video film „GLOBE u našoj školi“ na engleskom jeziku. I tome se svakako pridru緐jemo.

U鑕nici GLOBE grupe posjetili su 04. 03. 2017. godine Muzej vodenog svijeta u Osijeku. Oduševljeni smo brojnim primjercima mekušaca (pu緀va, školjkaša i glavono綼ca) sa našeg podru鑚a, ali i iz svijeta te i ostalih vrlo zanimljivih 緄vih bi鎍 koje smo u緄vali gledati u 鑥desnim oblicima i bojama koje je stvorila sama priroda. Pogledajte naše fotografije!

 

 

 

 

 

 

GLOBE program u našoj školi

Ove godine GLOBE grupa broji 5 鑜anova.Radimo Globe mjerenja i opa綼nja u našem okolišu tijekom cijele godine na podru鑚u ATMOSFERE, VODE , TLA I FENOLOGIJE.Glavni cilj je podizanje ekološke svijesti  i  brige za okoliš. Organizirali smo posjet Tvornici papira DS Smith, Beliš鎒
Ovo su naši rezultati:

 - na me饀緐panijskom GLOBE natjecanju osvojili smo 2. mjesto prikazavši svoj godišnji rad i tako se plasirali na Dr綼vnu GLOBE smotru ( u radu i pripremi su sudjelovale u鑕nice Leonora Majstorovi, Kristina Puškadija, Lucija Ma餫ri , Iva Janji i Danijel 苚si)

 - Na Dr綼vnoj smotri u Zadru natjecali smo se u dvije discipline: Prezentacija školskih istra緄va鑛ih projekata i orijentacijsko natjecanje (ekipu  鑙ne tri 鑜ana  Leonora, Kristina i Lucija)

 - u 1. disciplini prezentirali smo naš rad pred dr綼vnim povjerenstvom i  osvojili  priznanje i nagradu za iznimno uspješan istra緄va鑛i projekt „Drava kroz kilometre i godišnja doba“ koji smo radili u suradnji sa III. OŠ Vara綿in  (suradnja na zajedni鑛im projektima izuzetno se cijeni)

 - u orijentacijskom natjecanju ekipa je zauzela  10. mjesto

 

 

 

 

OBILJE瓵VANJE VA甆IH EKOLOŠKIH DATUMA

U našoj školi obilje緄li smo nekoliko va緉ijih datuma ure餴vanjem panoa u holu škole i u鑙onici, izradom postera i plakata, gledanjem filmova i sudjelovanjem u organiziranim akcijama.

2. 2. ME蠻NARODNI DAN ZAŠTITE MO萔ARA- izradili smo poster o mo鑦arnim podru鑚ima u Hrvatskoj i  potrebi za njihovim o鑥vanjem jer su staništa brojnim organizmima

22. 3. SVJETSKI DAN VODA- izradom panoa ukazali smo na potrebu zaštite i o鑥vanja voda

22. 4. DAN PLANETE ZEMLJE- sudjelovali smo u najve鎜j akciji 鑙š鎒nja u Lijepoj našoj-  ZELENOJ 菼STKI i o鑙stili školsko dvorište , u akciji su sudjelovali u鑕nici od 3. do 8. razreda naše škole sa svojim razrednicima

22. 5. DAN BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI- ure餴vanjem panoa u u鑙onici biologije i holu škole u鑙mo kako je va緉o o鑥vati  veliku bioraznolikost naše zemlje

 

 

 

PREDAVANJE 菶TVRTAŠIMA

U ponedjeljak, 8.2. 2016. godine, u鑕nici GLOBE grupe demonstrirali su i prikazali sa緀tak našeg GLOBE programa  u鑕nicima 鑕tvrtih razreda (darovita grupa psihologinje Darije Rikert Dra緀novi).

GLOBE program sadr緄 mnogo edukativnih i pou鑞ih aktivnosti. U školskom dvorištu nalazi se mala meteorološka postaja pomo鎢 koje mjerimo trenutnu , max. i min. temperaturu te  vla緉ost i tlak zraka, koli鑙nu padalina i pH, temperaturu tla.

Pokazali smo im kako mjerimo naoblaku i kako odre饀jemo vrstu oblaka. Pomo鎢 klinometra mjerimo  visinu i obujam stabla.

Nismo zaboravili na jorgovan i lipu koje iz dana u dan promatramo i mjerimo veli鑙nu njihovih pupova, a potom i listova, to su fenološka promatranja.

Na kraju smo ih ukratko upoznali s našim ciljevima i uspjesima u GLOBE programu.

A hidrološka istra緄vanja rijeke Drave ostavili smo za jedan terenski rad koji 鎒mo ostvariti uskoro.

 

 

 

Konferencija u povodu 20. Godišnjice provedbe programa GLOBE u Hrvatskoj

 

          U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje u Zagrebu je 13. studenog 2015. Godine odr綼na sve鑑na konferencija kojom je obilje緀na 20. godišnjica provo餰nja programa GLOBE u Hrvatskoj, kojoj su nazo鑙li veleposlanica SAD-a Juliette Vallis Noyes, ministar znanosti obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Vedran Mornar, ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje Jadranka 產rkovi- Pe鑕nkovi, prof., te brojni predstavnici osnovnih i srednjih škola i partnerskih institucija koje sudjeluju u programu GLOBE.

 Gospodin ministar znanosti, obrazovanja i sporta dr. sc. Vedran Mornar analizirao je doprinos programa GLOBE osuvremenjivanju nastave, posebno u podru鑚u istra緄va鑛og u鑕nja i korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije, uz napomenu o suglasju ovog programa s aktualnom kurikularnom reformom.

 Gospo餫 veleposlanica SAD, Julieta Valls Noyes govorila je o zna鑕nju i vrijednosti Programa GLOBE te upozorila je na doprinos hrvatskih škola usporedbom ukupnog broja podataka u GLOBE bazi i broja podataka koje su poslale hrvatske škole. Uputila je srda鑞e 鑕stitke i po緀ljela jednako uspješan daljnji rad.

Povodom obilje綼vanja 20. Godišnjice GLOBE programa u Hrvatskoj partnerskim institucijama i istaknutim u鑙teljima i nastavnicima uru鑕ne su zahvalnice. U radnom dijelu konferencije predstavljeni su primjeri dobre prakse u sklopu 鑕tiri teme, što su ujedno i osnovni ciljevi programa GLOBE:

Doprinos razumijevanju temeljnih prirodoslovnih koncepata
Odgojni u鑙nci i razvoj osje鎍ja odgovornosti prema prirodi i okolišu, prema kolegama i zajednici
GLOBE istra緄va鑛i projekti za dobrobit lokalne zajednice
Umre綼vanje ljudi i institucija sa zajedni鑛om misijom o鑥vanja okoliša

KOFER ZA ANALIZU VODE

GLOBE grupa ima svoju hidrološku postaju na rijeci Dravi gdje  jednom tjedno vršimo  istra緄vanje vode. Svaki tjedan mjerimo  temperaturu, prozirnost i pH vode. U listopadu prošle godine dobili  smo kofer za analizu vode. Sada mo緀mo mjeriti puno više fizikalno- kemijskih svojstava i dobiti puno podataka koji  nam govore o kvaliteti rijeke Drave.

Reagensi u koferu omogu鎢ju nam to鑞ije mjerenje kiselosti vode, tzv. pH, koli鑙nu kisika, nitrite, alkalitet i tvrdo鎢 vode te fosfate i amonijak. Svi ovi 鑙mbenici utje鑥 na 鑙sto鎢 vode i raznolikost 緄vog svijeta u rijekama.

Analiza vode postala je zanimljivija, a prakti鑑n rad to鑑n i precizan kao u pravom znanstvenom laboratoriju.

Hvala ravnatelju na podršci!    

                                                                                                                  

KEMIJA I GLOBE ZAJEDNO

U utorak, 12.1. 2016. godine,  sat kemije osim u u鑙onici odr綼n je dijelom i u školskom dvorištu kod meteorološke ku鎖ce.

Tema sata je bila „Zrak- sastav i svojstva“ te nakon upoznavanja osnovnih teoretskih 鑙njenica o zraku otišli smo do naše meteorološke ku鎖ce i prakti鑞o odredili temperaturu zraka ( max.i min.),  tlak i vlagu u zraku, te vrste oblaka i naoblaku. Ovi podaci se mogu pratiti i usporediti unazad nekoliko godina od kada je GLOBE program u našoj školi, a mo緀mo ih koristiti za razli鑙te znanstvene projekte.

Prou鑑vanje atmosfere dio je GLOBE programa i va緉o je za razumijevanje vremenske prognoze  i klime na nekom podru鑚u, a znamo da sva 緄va bi鎍 ovise o temperaturi i sastavu  tog plinovitog omota鑑 oko Zemlje.

 Bilo je pou鑞o i korisno, a nastavni sat je zanimljiviji kada se doga餫 izvan u鑙onice.

FENOLOGIJA U ŠKOLSKOM DVORIŠTU

Po鑕tkom drugog polugodišta zapo鑕lo je fenološko promatranje jorgovana u dvorištu škole.

 Fenologija prou鑑va pojave bioloških ciklusa i njihovu povezanost s klimom - na primjer: godišnje migracije ptica, izlijetanje insekata, mriještenje pastrva, listanje, cvjetanje i druge promjena na biljkama su fenološki ciklusi.

Navedene pojave doga餫ju se otprilike uvijek u isto doba godine, no njihovi su to鑞i datumi podlo緉i variranju od godine do godine. Prikupljanjem fenoloških podataka za svoje podru鑚e pratimo klimatske promjene i kako one utje鑥 na vegetaciju.

Ove školske godine (2015./2016.) u鑕nici naše škole uklju鑕ni su u pra鎒nje Green-up protokola ( pupanje i ozelenjavanje) na jorgovanu i lipi u našem dvorištu. Pupanje jorgovana zapo鑙nje rano u sije鑞ju, dok 鎒mo na pupanje lipe pri鑕kati do sredine marta.

U鑕nici 鎒 vrijedno zapisivati datume pojave pupova, listova i cvjetova, te pomo鎢 ravnala zapisivati du緄nu tih biljnih organa.Bravo Globovci!

!

presko鑙 na navigaciju